Menu witryny
Start Zespół Szkół Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

PostHeaderIcon Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

 

Od 1 września 2011r Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Rudkach funkcjonują jako Zespół Szkół w Rudkach. Dyrektorem Zespołu Szkół wyłonionym w drodze konkursu została dotychczasowa Dyrektor SP , posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie pedagogiczne i menadżerskie, mgr Alina Cieśla. Po pozytywnej opinii Organu Prowadzącego i 100% akceptacji Grona Pedagogicznego, wicedyrektorem została mgr Bożena Jop.

O godzinie 8.00 uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli we Mszy św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Rudkach. We mszy św. uczestniczyły trzy poczty sztandarowe: 122 DH im.św. B. Alberta, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się na placy przyszkolnym. Przybyło liczne grono znakomitych gości na czele z Wójtem Gminy Nowa Słupia Wiesławem Jerzym Gałką.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Małgorzata Stanioch wraz z Radnym Gminy p. Rafałem Piaseckim przekazują uczniom naszej szkoły obraz, zegar oraz czek na 2.000zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

Harcerze w imieniu wszystkich dzieci wręczają kwiaty i składają podziękowanie p. Małgorzacie Stanioch.

Pan Wójt Wiesław Jerzy Gałka wręcza ks. Pawłowi Sulickiemu Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Z-ca dyr. Zespołu Szkół w Rudkach p.Bożena Jop zaprasza uczniów do nowych sal lekcyjnych.

Poprawiony (piątek, 11 listopada 2011 23:02)