Menu witryny
Start Dla Harcerza Program na rok 2012/2013

PostHeaderIcon Program na rok 2012/2013

PROGRAM PRACY DRUŻYNY

122 DH im. Św. Brata Alberta

przy Szkole Podstawowej w Rudkach

 

CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY

 

Drużyna działa od 1999r. Założycielką Drużyny jest phm. mgr Grażyna Gąsior. pracująca w Szkole Podstawowej w Rudkach jako nauczyciel religii i wychowawca świetlicy. Drużyna działa przy tejże szkole i jest drużyną koedukacyjną, liczącą 12 harcerzy i 9 „biszkoptów”. Praca odbywa się w zastępach. Drużyna posiada przyznaną rozkazem barwę żółtą, bohatera drużyny – Św Brata Alberta, zdobyty staraniem harcerzy sztandar drużyny oraz bluzy kangurki w ilości 7 szt i żółte podkoszulki w ilości 16 szt . 122 DH posiada swoją stronę internetową www.zhp-rudki.pl prowadzoną przez swoją drużynową G. Gąsior. Członkowie drużyny brali udział w konkursach mi: recytatorskich, ratownictwa medycznego, Jasełkach czy biegów na orientację zajmując w nich I miejsca. Zdobywali w tych konkursach nie tylko puchary ale również wzbogacali naszą szkołę mi. w aparaty fotograficzne, radiomagnetofony, apteczki sanitarne i inne.

 

CHARAKTERYSTYKA WYCHOWANIA HARCERSKIEGO

 

Celem harcerstwa jest wychowanie ludzi dobrych i prawych, wiernych Polsce, przestrzegających zasad moralnych, mądrych i twórczych, przyczyniających się do rozwoju kultury narodu, dzielnych, umiejących działać, walczyć, poświęcać się, kierować i dowodzić. Zasady ideowe harcerstwa zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu to – służba Bogu, Polsce i bliźniemu.

 

CELE  i  SPOSOBY  REALIZACJI

CELE

  1. Kształtowanie harcerskiej postawy

  2. Przekazanie podstawowej wiedzy o harcerstwie i Związku.

  3. Wychowanie do służby, czyli czynnej, pozytywnej postawy wobec świata i drugiego człowieka.

  4. Wychowanie do braterstwa, czyli przyjacielskiej i serdecznej postawy wobec innych.

  5. Pobudzenie do pracy nad sobą, czyli nieustannego kształtowania i doskonalenia własnej osobowości.

 

SPOSOBY REALIZACJI

Instrumentem wychowawczym, czyli środkiem, za pomocą którego realizowany będzie podstawowy program harcerskiego wychowania, uwzględniający indywidualny rozwój harcerki i harcerza jest harcerski system stopni i sprawności. Przez zdobywanie stopni, harcerki i harcerze, wprowadzeni zostaną na drogę systematycznej pracy nad sobą, uczyć się będą pokonywania kolejnych progów i łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.

Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień jest dla harcerki i harcerza także celem, którego osiągnięcie jest dostrzegane w środowisku.

Czas zdobywania stopnia nazywany próbą, daje możliwość sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami.

HARMONOGRAM  ZADAŃ

Na rok szkolny 2012/2013

Lp

ZADANIE

TERMIN

1

Nabór do Drużyny

wrzesień

2

Ustalenie szczegółowego planu pracy

Wrzesień

3

Ognisko integracyjne u Damiana i Iwonki

Październik

4

Udział w chorągwianym zlocie z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemi kieleckiej

Październik

5

Przyrzeczenie harcerskie

Październik

6

Akcja „ZNICZ”

Październik

7

Odwiedzanie grobów zmarłych

Listopad

8

Święto Niepodległości

Listopad

9

Zostań Św. Mikołajem akcja charytatywna pomoc dzieciom ubogim.

Grudzień

10

Warsztaty Bożonarodzeniowe

Grudzień

11

Betlejemskie Światło Pokoju

Grudzień

12

Odwiedzanie chorych i samotnych, zakładów pracy, urzędy z przekazaniem Bet. Św. Pokoju

Grudzień

13

Harcerska Wigilia

Grudzień

14

Zimowy biwak harcerski

Styczeń

15

Zbiórka u Damiana i Iwonki – zabawy integracyjne.

luty

16

Warsztaty wielkanocne – przygotowanie palemek dla chorych

marzec

17

Odwiedzanie zakładów pracy, urzędów oraz chorych.

marzec

18

Wycieczka do Sandomierza.

maj

19

Rozprowadzanie cegiełek z okazji 50-lecia Szkoły.

maj

20

Zbiórka zabawek i przeprowadzenie loterii fantowej.

maj

21

Rajd rowerowy do Grzegorzowic

czerwiec

22

Rajd pieszy do Mirogonowice – Witosławska Góra.

czerwiec

23

Biwak letni pod namiotami z zakwaterowaniem w Grzegorzowicach

lipiec

Poprawiony (poniedziałek, 08 lutego 2016 06:22)