Menu witryny
Start O drużynie Sprawozdanie 2016

PostHeaderIcon Sprawozdanie 2016

Rudki dnia 24.06.2016r

Drużynowa 122 DH

im.św B. Alberta w Rudkach

Grażyna Gąsior

Sprawozdanie

z działalności 122 Drużyny Harcerskiej

im. św. Brata Alberta w Rudkach122 Drużyna Harcerska im. św. Brata Alberta liczyła w roku szkolnym 2015/16 piętnaście osób plus drużynowa Grażyna Gąsior. Do przyrzeczenia harcerskiego przygotowuje się 11 uczniów. Zbiórki harcerskie odbywały się w soboty bądź w innym dniu w razie pilnych potrzeb. W roku szkolnym drużyna podejmowała wiele działań kulturalno-oświatowych, charytatywnych, biorąc również udział w różnych konkursach. Do najważniejszych wydarzeń należy:

1. Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju 2015”

Tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia Drużyna odebrała z Hufca ZHP Betlejemskie Światło Pokoju.

Był to bardzo pracowity tydzień, gdyż BŚP pod hasłem „Zauważ człowieka” wraz z życzeniami, trafiło dzięki poświęceniu harcerzy do zakładów pracy, urzędów, kościoła oraz osób chorych i samotnych.

2. „Jasełka” - 22 grudnia 2015

Cała drużyna przygotowała dla uczniów naszej szkoły i dla rodziców przedstawienie jasełkowe. Wszyscy harcerze jako nowicjusze wywiązali się z tego zadania znakomicie wprowadzając nas w świąteczny nastrój.

3. Biwak harcerski 1-2 luty 2016

W okresie ferii zimowych w dniach 1-2 luty 2016 odbył się biwak dla 18 harcerzy ze 122DH im Św. Brata Alberta w Rudkach. Biwak z wyżywieniem i noclegiem w szkole. Wypoczynek dla harcerzy zorganizowała Drużynowa phm. Grażyna Gąsior wraz z ich rodzicami. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy przeszli wiele szkoleń zdobywając sprawności. W ciekawych zawodach mogli spróbować swych sił, nabyć nowe umiejętności oraz mile spędzić czas. W szeregi harcerstwa została przyjęta druhna Maja Sala, której po Przyrzeczeniu wszyscy składali gratulacje. Miłą i słodką niespodziankę w późnych godzinach nocnych zrobił druhom ks. Sylwester Gaweł, który przyniósł „ogromny worek” słodyczy. Natomiast przybyła wraz z Nim p. Dyr. Alina Cieśla przekazała drużynowej wiele upominków, którymi w dniu następnym nagrodzono najodważniejszych i najsprawniejszych harcerzy ( czyli wszystkich).

Dziękujemy p Dyrektor i paniom kucharkom za pyszną zupę i możliwość korzystania z pomieszczeń szkolnych.

Na szczególne wyróżnienie i podziękowanie zasługują rodzice:Szwagierczak Bożena, Sałata Agata, Sala Aneta, Góra Monika, Kozłowska Katarzyna.4. Akcja 1% dnia 20 marzec 2016

Na jednej ze zbiórek styczniowych, harcerze odwiedzali mieszkańców Rudek celem zachęcenia do przekazywanie 1% podatku na dzieci niepełnosprawne.

5. IV Harcerskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej " Harcogranie" w Starachowicach. - 2 kwietnia 2016

W dniu 2 kwietnia 2016r nasz zespół "Ogniki" w składzie dh. Dominika, dh. Julia, dh. Rozalka i dh. Maja zajął III miejsce na IV Harcerskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej " Harcogranie" w Starachowicach. Cenną pamiątką z tego festiwalu była statuetka z dyplomem oraz instrument muzyczny bongosy. Pragnę serdecznie podziękować Panu Wójtowi Gminy Nowa Słupia Andrzejowi Gąsior za organizację transportu harcerzy na festiwal a szczególnie "Przyjacielowi" naszej drużyny p. Aleksandrowi Niewadzi za sponsorowanie uczestnictwa harcerek. Zespół przygotowała do występu Drużynowa phm.Grażyna Gąsior. W opiece nad dziećmi pomagali p. Z. Karcz oraz p. M. Zbrożyna

6. Palma Wielkanocna. 3 kwietnia 2016

Harcerze pozyskali sponsorów do ufundowania nagród dla dzieci naszej szkoły biorących udział w Konkursie na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.

7. Poczet sztandarowy - 10 kwietnia 2016

W dniu 10 kwietnia poczet sztandarowy 122 DH im Św. B. Alberta z Zespołu Szkół w Rudkach wraz z pocztami z innych szkół, uczestniczył we Mszy św. na Świętym Krzyżu. Msza święta w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego sprawowana była w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. Po uroczystościach harcerze , młodzież z innych szkół oraz ich opiekunowie, spotkali się z posłem na Sejm Krzysztofem Lipcem, który osobiście podziękował im za wspólną modlitwę. Harcerzom towarzyszyła poza drużynową p. Dyrektor Alina Cieśla i p. M. Zbrożyna.

8. Akcja „Pomagam” - 18 kwietnia 2016

Nasza Drużyna harcerska przystąpiła do szlachetnej akcji „Mały bucik dla czarnego Brata”. W wyniku pierwszego odzewu niesienia pomocy potrzebującym, wysłaliśmy pierwszą paczkę butów zebranych wśród naszej społeczności szkolnej. Na wyróżnienie zasługują uczniowie klasy IV z Zespołu Szkół w Rudkach, którzy zgromadzili największą ilość butów. Dziękujemy również Pani Dagmarze Niewadzia za sponsorowanie kosztów wysyłki.

9. Poczet sztandarowy - 1. 05.2016r

Harcerze 122 DH im. św. B. Alberta wzięli udział w Uroczystościach patriotycznych poświęconych ofiarom zbrodni, jakie miały miejsce na terenie parafii Grzegorzowice w latach 1944 – 1945. Po Mszy świętej w intencji ofiar: śp. Jadwigi z Reklewskich Rauszer, śp. Kaliny Stypińskiej, śp. Mieczysława Józefiaka oraz żołnierzy AK zamordowanych w Pokrzywiance, złożono wiązanki na cmentarzach parafialnych w Grzegorzowicach i w Waśniowie. Następnym punktem uroczystości była inscenizacja zrzutu „Cichociemnego” z Londynu i poczęstunek dla uczestników uroczystości. Wśród innych atrakcji odbył się również pokaz zabytkowych motocykli.

10. Dzień Dziecka 28.05.2016

Harcerze pomagali przy organizacji Dnia Dziecka w Centrum Kulturowo Archeologicznym w Nowej Słupi. Naszym zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie konkursów i zawodów sportowych dla wszystkich dzieci z naszej gminy. Dziękujemy za pomoc p. M. Ogłaza i p. M. Góra.

11. III edycja gry fabularno-terenowej „Cichociemni” w Ośrodku Obozowym ZHP „Lubianka” w Starachowicach. 17-19 czerwiec 2016

Celem gry było utrwalenie i zdobycie wiedzy na temat Armii Krajowej, Szarych Szeregów oraz Cichociemnych wśród harcerzy. Uczestnicy gry wcielili się w rolę członków Szarych Szeregów i będąc w realiach II Wojny Światowej wykonywali różne zadania pod opieką Cichociemnych - instruktorów i harcerzy z obsługi całej imprezy. Taka żywa lekcja historii pozwoliła na lepsze przekazanie wiedzy oraz otrzymanie sporej dawki emocji i świetnej zabawy. Wydarzenie było organizowane przez Hufiec ZHP Starachowice oraz dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra". Uczestnicy gry poruszali się po fikcyjnym mieście osadzonym w realiach okupowanej Polski. Były domy, kawiarnie, bazary, gdzie harcerze mogli się posilić oraz spotkać swoich łączników i innych przedstawicieli struktur Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej. Poprzez kontakt z nimi gracze realizowali zadania związane ze zdobywaniem informacji wywiadowczych, podrabianiem dokumentów, szyfrowaniem meldunków i pozyskiwaniem środków na walkę z okupantem. W realizacji zadań przeszkadzały nieustanne kontrole oraz rewizje prowadzone przez siły okupanta, co zmuszało graczy do zmiany planów i wymyślania różnych forteli. Zgubienie Kenkarty bądź inne podejrzane zachowania uczestników kończyły się osadzeniem w areszcie. Odbywały się też tajne komplety tj prawdziwe lekcje historii w pełnej konspiracji przed okupantem który patrolował ulice i domy. Chwilę wytchnienia można było uzyskać jedynie podczas umówionego tajnego spotkania z łącznikiem w „Caffe Magnolii”. Tam patrol mógł też posłuchać zakazanych piosenek. Kawiarenkę, obsługę i oprawę muzyczną przygotował Kręgowi Seniorów "Łysica – Żubry". Nasi harcerzy otrzymali za udział w grze ciekawe pamiątki.

Na koniec roku Rada Drużyny wytypowała do wyróżnienia za działalność w drużynie cztery harcerki: dh. Dominikę Zbrożyna, dh. Julię i Rozalię Gibała i Maję Sala. . Dyplomy oraz nagrody dla wyróżnionych wręczyła p. dyr Alina Cieśla na uroczystym apelu zorganizowanym na zakończenie roku szkolnego.

Szczególne podziękowanie za pomoc w opiece, we wszystkich akcjach wyjazdowych z harcerzami składam nauczycielowi p. Marzenie Zbrożyna.

Obecnie Drużyna przygotowuje się do harcerskiego biwaku pod namiotami na terenie placu przy Zespole Szkół w Rudkach w m-cu lipcu.

Opracowała : phm. Grażyna Gąsior

Poprawiony (niedziela, 03 lipca 2016 13:43)