Menu witryny
Start O drużynie Sprawozdania

PostHeaderIcon Sprawozdania

ROK 2010

Wycieczka na Święty Krzyż.

W ramach realizowanego w naszej szkole Programie Integracji Społecznej, harcerze wzjęli udział w całodniowej wycieczce na Święty Krzyż. Organizatorzy wycieczki:drużynowa G. Gąsior, p. B. Jop. Dodatkowo w opiece nad dziećmi pomagała nam, mama jednej z harcerek, p. E. Jabłońska.

Warsztaty Bożonarodzeniowe. Przygotowanie stroików świątecznych.

Dwa ostatnie tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia, to bardzo pracowity okres dla naszej drużyny. Trzeba przygotować kartki świąteczne i stroiki na prezenty dla odwiedzanych w tym czasie chorych dzieci i dorosłych oraz pracowników zakładów i instytucji w naszej Gminie. Zgodnie z ideą naszego Patrona Św. Brata Alberta Chmielowskiego troszczymy się o wszystkich zwłaszcza o dzieci niepełnosprawne dla których harcerze dodatkowo przygotowują paczki świąteczne.

Harcerze pod okiem Drużynowej i bardzo utalentowanej p.Agnieszki Życińskiej, mamy jednej z harcerek uczą się sztuki wykonywania stroików świątecznych z kory, siana oraz dodatkowych ozdób, które zasponsorowała p. Agnieszka.

Sprawozdanie z działalności 122 DH im. św. Brata Alberta za II półrocze 2009/2010

Biwak harcerski z zakwaterowaniem w Szkole Podstawowej w Rudkach w dniach od 22 do 24 stycznia 2010r.

W biwaku wzięło udział 27 harcerzy. Komendantem biwaku była Grażyna Gąsior a pomagali przy opiece nad dziećmi po jednej godzinie następujący nauczyciele: p. Cedzyńska Agnieszka, p Nietrzpiel Małgorzata, p Kosztowniak Marzanna oraz rodzice:

Pan Piasecki Rafał jako opiekun, przewodnik i sponsor podczas sanny konnej, p. Jabłońska Elżbieta i Kosiarska Lucyna opiekunki harcerzy zdobywających sprawność kuchcika oraz panie kucharki, które przygotowały obiad. Dzięki staraniom Pani Dyrektor znaleźli się sponsorzy do sfinansowania obiadów i deseru dla dzieci. W czasie biwaku poza kuligiem dzieci mogły uczestniczyć w zawodach sportowych, w zawodach ratownictwa medycznego,jak również w szkoleniach dzięki którym dopełniły warunków i została im zamknięta próba na zdobywanie sprawności: higienisty, sanitariusza i kuchcika.

Na zdjęciu:Michał J, Jędrzej T, Karolina M, Magdalena W, Diana J, Michał M,Maciej C, Zuzanna O, Oliwia O, Natalka R, Daria,K, Karolina N.

Harcerze podczas zimowego biwaku oraz sponsor kuligu p.Rafał Piasecki.

Powrót do szkoły.

Druhny przed balem przebierańców: Magdalena W, Iza Ż, Kasia K.

Dh.Michał J, Jędrzej T, Karolina N, Diana J.

Egzamin z udzielania pierwszej pomocy - ranny to dh Jędrek T.

III Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Moja Ojczyzna”.

Drużynowa phm.Grażyna Gąsior jest inicjatorem i współorganizatorem tego konkursu razem z Dyrekcją SP Rudki i Hufcem Starachowice. W tym roku jako współorganizator dołączył do nas Gminny Ośrodek Kultury wkładając ogromny wkład w jego organizację. Patronat nad tym konkursm objął Wójt Gminy Nowa Słupia Wiesław Gałka. W dniu 20 lutego 2010r harcerze dyżurowali podczas przesłuchań w poszczególnych kategoriach, na korytarzu, oraz przy kiermaszu książki . Harcerki które brały udział w konkursie i zostały nagrodzone to: Michalina K – przygotowywana przez p R. Wojtasik zajęła I miejsce, Wiktoria – przygotowywana przez Drużynową G. Gąsior zajęła III miejsce ( niektóre druhny zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia z Przewodniczącym Komisji Konkursowej aktorem Dariuszem Kowalskim, odtwórcą roli Tracza w serialu „Plebania”).

Jedna z komisji konkursowych podczas przesłuchań najstarszej kategorii tj.gimnazjalistów, gdzie przewodniczącym komisji był Dariusz Kowalski.

Komisja Konkursowa kategorii II, której przewodniczącą była hm. Elżbieta Kubiec Chorągiew Kielecka.

Wręczenie nagród zwycięzcom oraz listów gratulacyjnych dla nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu. Pan Wójt Wiesław Gałka składa gratulacje p. Wandzie Cichońskiej, której podopieczna Kinga L zajęła III miejsce w kategorii I( Kinga w następnym etapie wojewódzkim organizowanym przez Chorągiew Kielecką "Strofy o Ojczyźnie" zajęła II miejsce).

Dh.Kasia K na pamiątkowym zdjęciu z aktorem Dariuszem Kowalskim

Dh.Karolina z Dariuszem Kowalskim

 

 

Przygotowanie i udział w Harcerskiej Drodze Krzyżowej – 12 marca

Chorągwiany Konkurs Recytatorski

Udział Wiktorii K, Michaliny K i Anny A w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” w Kielcach w dniu 19 marca gdzie wyróżnienia otrzymały w kategorii I Michalina K – przygotowywana przez p R. Wojtasik i Anna A przygotowana przez Drużynową G.Gąsior.

Warsztaty harcerskie. Przygotowanie palemek.

Poświęcenie palemek w Niedzielę Palmową

Odwiedzanie chorych.

W dniu 29 marca harcerze odwiedzili, osoby starsze i chore oraz zakłady pracy przekazując im życzenia i palmy poświęcone w Niedzielę Palmową

Harcerze: dh Michał J.,dh Weronika L, dh Katarzyna K, dh Jędrzej T, dh Dominika K, dh Magdalena W, dh Karolina N odwiedzają nasze kochane Babcie.

Życzenia dla pracowników Ośrodka Zdrowia w Rudkach.

Życzenia dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Słupia.

Życzenia dla ks.Proboszcza Szczepana Janasa składają: dh Iza Ż, Wiktoria K, Diana J

Konkurs na najpiękniejszą palmę, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

31marca 2010r.

Jak co roku harcerze organizują Konkurs na Najpiękniejszą Palmę. Prezentacja palm i ich poświęcenie w kościele parafialnym a na następny dzień po przyniesieniu ich do szkoły, komisja konkursowa dokonuje ich oceny. Nagrody funduje i wręcza p Dyrektor mgr Alina Cieśla wraz z drużynową na Świątecznym Apelu Bożonarodzeniowym.

Udział harcerzy i Harcerskiego Pocztu Sztandarowego we Mszy Żałobnej za ofiary katastrofy rządowego samolotu w dniu 16 kwietnia 2010r. Harcerze uczcili pamięć ofiar miesięczną żałobą.

Udział harcerzy wraz z Pocztem Sztandarowym w uroczystej Mszy Świętej z okazji Święta Narodowego 3 Maja

Wyjazd z Harcerskim Pocztem Sztandarowym na uroczystości obchodów 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w ramach programu „Katyń- ocalić od zapomnienia” przygotowane przez Gimnazjum w Nowej Słupi.

Mistrzostwa w Marszu na Orientację.

Wyjazd z harcerzami w dnu 15 maja na zlot drużyn Hufca Starachowice do ośrodka ZHP na Lubiance, gdzie wzięli udział w Mistrzostwach Miasta Szkół Podstawowych w Marszu na Orientacje organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział Międzyszkolny w Starachowicach, zajmując I miejsce ( otrzymując nagrody indywidualne oraz puchar dla drużyny)

Udział harcerzy wraz z Pocztem Sztandarowym w procesji ulicami Rudek w Boże Ciało dnia 3 czerwca.

Uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie złożone przez 10 nowych Harcerzy w dniu 16 czerwca.

Przeprowadzono zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci powodzian ( zbiórka zakończona 25 czerwca a dary przekazane do Hufca ZHP Starachowice).

Drużyna otrzymała od Prezydenta Miasta Starachowic Wojciecha Bernatowica podziękowania za wkład pracy w pomoc powodzianom. Ze swej strony serdecznie dziękujemy, jednakże zaznaczamy, iż udało się nam zorganizować tę pomoc, dzięki wspaniałej Pani Dyrektor, nauczycielom i uczniom - naszy kolegom, którzy z sercem odpowiedzieli na nasz apel. Powyższe podziękowanie dotyczy wszystkich Tych, którzy włączyli się w tę akcję. Czuwaj!

Udział pocztu Sztandarowego na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego oraz wręczenie dyplomów i nagród dla wyróżniających się harcerzy – 25 czerwiec 2010r.

25 czerwca pożegnaliśmy ośmioro harcerzy odchodzących do Gimnazjum i obecny stan drużyny wynosi 19 druhen i druhów.

Gąsior Grażyna                                                                                                                                                                      Rudki dnia 18.01.2010

Drużynowa

122DH im Św Brata Alberta

przy Szkole Podstawowej w Rudkach

 

ROK  2009

Sprawozdanie z działalności drużyny harcerskiej za I półrocze 2009/2010

Celem harcerstwa jest wychowanie ludzi dobrych i prawych, wiernych Polsce, przestrzegających zasad moralnych, mądrych i twórczych, przyczyniających się do rozwoju kultury narodu, dzielnych, umiejących działać, walczyć, poświęcać się, kierować i dowodzić. Zasady ideowe harcerstwa zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu to – służba Bogu, Polsce i bliźniemu.

Od 1.09.2009r rozpoczęłam nowy nabór kandydatów gdyż dotychczasowi harcerze ukończyli już szkołę podstawową. Nowi kandydaci to uczniowie z przedziału klasowego od kl. III do VI. W chwili obecnej jest zapisanych do harcerstwa 27 kandydatów. Praca odbywała się w pięciu zastępach.

Instrumentem wychowawczym, czyli środkiem, za pomocą którego realizowałam podstawowy program harcerskiego wychowania, uwzględniający indywidualny rozwój harcerki i harcerza był harcerski system stopni i sprawności. Przez zdobywanie stopni, harcerki i harcerze, zostali wprowadzeni na drogę systematycznej pracy nad sobą, uczyli się pokonywania kolejnych progów i łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.

Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień jest dla harcerki i harcerza także celem, którego osiągnięcie jest dostrzegane w środowisku.

Czas zdobywania stopnia nazywany próbą, dawał im możliwość sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami. Stopień młodzika otrzymało już czterech harcerzy a stopień ochotniczki dziewięć harcerek. Pozostali harcerze są w trakcie otwartej próby.

Z zadań przewidzianych do wykonania w I półroczu wszystkie zostały wykonane. Do najważniejszych należały:

1. Udział harcerzy z harcerskiego poczt sztandarowego w uroczystości na Nowym Cmentarzu w Rudkach z okazji poświęcenia tablicy pamiątkowej zmarłego doktora Ireneusza Piotrowskiego w dniu 3.09.09r.

2. Harcerskie Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w kościele parafialnym w Rudkach w dniu 10.09.09r.

3. Uroczyste poświęcenie krzyży harcerskich w dniu 23.09.09r.

4. Ognisko harcerskie z przyrzeczeniem harcerskim – 4.10.09r

5. Udział w ognisku integracyjnym oraz przyrzeczenie harcerskie – 9.10.09r

6. Akcja „Znicz” – 23-26.10.09r.

7. Udział harcerzy i harcerskiego pocztu sztandarowego w uroczystościach Święta Niepodległości – 11.11.09r

8. Harcerskie „Mikołajki”- 6.12.09r

9. Przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju z Komendy ZHP Starachowice – 11.12.09r.

Pamiątkowe zdjęcie Drużyny z Komendantką Hufca Starachowice hm. Małgorzatą Ślaska oraz z p. Dyrektor Aliną Cieśla

Jak co roku harcerze, p. dyr Alina Cieśla i drużynowa G.Gąsior, ukryta jak zwykle za obiektywem, odwiedzili Wójta Gminy Nowa Słupia p.Wiesława Gałkę składając Mu życzenia oraz przekazując Betlejemskie Światło Pokoju.

10. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju do urzędów – 12.12.09r.

11.Odwiedzanie chorych i samotnych – 18.12.09r

12. Harcerskie spotkanie opłatkowe – 22.12.09r.

13. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju do Kościoła Parafialnego -23.12.09r.

W tym okresie przeprowadziłam 19 zbiórek z drużyną, których tematem było głównie szkolenie harcerzy z zakresu wiedzy harcerskiej i musztry.

Obecnie przygotowujemy się do biwaku harcerskiego z zakwaterowaniem w szkole w czasie którego przewidziane jest zarówno szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przepisów bhp i ppoż jak i wiele atrakcji umożliwiających dzieciom wypoczynek i miłe spędzenie czasu m.i: kulig, ognisko, bieg patrolowy, rozgrywki sportowe i bal przebierańców.

 

ROK  2008

W dniach od 31.01.08 do dnia 1.02.08r w Szkole Podstawowej w Rudkach odbył się biwak harcerski zorganizowany jak corocznie przez Drużynową 122 DH im. Św Brata Alberta , phm Grażynę Gąsior. W biwaku wzięli udział harcerze, Gromada Zuchowa przy SP Rudki z instruktorem p. Agnieszką Białek oraz druhny z Gimnazjum Nr 2 w Rudkach tj. K Karolina, Ć Agnieszka, B Dominika i T Justyna, które prowadziły szkolenia swych młodszych kolegów z zakresu udzielania pierwszej pomocy i technik harcerskich. Pomocy nad opieką dzieci udzieliły panie: Agnieszka Cedzyńska i Renata Wojtasik , nad całością czuwała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudkach mgr Alina Cieśla.

ROK  2007

Akcja Światło Betlejemskie grudzień 2007 – wyjazd z drużyną po odbiór światła i przekazanie go do urzędów , zakładów pracy, chorych oraz do Kościoła Parafialnego w Rudkach .

Poświęcenie sztandaru 122 DH im Św Brata Alberta25.10.07

Dbałość o miejsca pamięci narodowej

Akcja „Znicz” – 23.10.07-31.10.07

Wieczernica „Ku pamięci Ojcom Naszym” – 22.10.07

Wycieczka do Starego Sącza „Śladami przyjaźni Polsko – Węgierskiej”- 12.10.07.

Wyjazd do Starachowic celem udziału w Zlocie Drużyn ZHP – 22.09.07

Rajd na Święty Krzyż 15.09.07

Dodatkową formą pracy z dziećmi były czterogodzinne warsztaty wakacyjne podczas których dzieci mogły miło spędzić czas na zabawach i szkoleniach.

Rajd rowerowy w dniu 1.09.07 trasą: Rudki-Cząstków-Bostów-Chybice-Pawłów- Kałków Godów i tą samą trasą droga powrotna, dok. w załączeniu.

Rajd pieszy po Górach Świętokrzyskich dnia 23.08.07( rajd szlakami partyzantów, trasa: Rudki-Stara Słupia-Nowa Słupia –Wólka Milanowska, Trzcianka-Święty Krzyż-Nowa Słupia-Stara Słupia-Rudki, dokumentacja w załączeniu).

Piesza wycieczka do Cząstkowa celem zwiedzania gospodarstwa agroturystycznego u Państwa Joanny i Rafała Piaseckich w dniu 22.08.07r.

.Dwa ogniska w dniu 18.08.07 i 22.08.07 ( pieczenie kiełbasek, konkursy, pląsy i śpiewy)

Wyjazdy na pływalnię „Rawszczyzna” do Ostrowca Św. ( odbyły się cztery wyjazdy darmowe na basen 20.08.07,21.08.07, 24.08.07 pierwszy kurs i 24.08.07 drugi kurs )

Drużyna Harcerska rozpoczęła swą działalność udziałem w programie „Bezpieczne wakacje”, realizując swe zadania ujęte w sprawozdaniu za I półrocze 2007r.

Sprawozdanie z „Bezpiecznych Wakacji”, zorganizowanych przez phm. Grażynę Gąsior , w ramach akcji prowadzonej przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach - „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”

Rudki dnia 7.09.2007r.

Szkoła nasza po raz trzeci przystąpiła do konkursu organizowanego przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach 2007r., zapewniając dzieciom wypoczynek letni w terminie od 18.08.07 do 1.09.07r.

Wakacyjne zajęcia przebiegające pod hasłem „Bezpieczne Wakacje” polegały na zapewnieniu dzieciom ciekawych form spędzenia wolnego czasu a zwłaszcza zapewnieniu im bezpieczeństwa w czasie, gdy zostawały bez opieki rodziców a więc głównie w godzinach dopołudniowych. Akcja ta została zaplanowana na sierpień, gdyż jest to w naszym rejonie okres wytężonych prac polowych a większość uczestników stanowiły dzieci rodziców posiadających drobne gospodarstwa rolne. Z zajęć tych korzystali harcerze oraz dzieci, które nie miały możliwości skorzystania z innych form spędzenia wakacji.

Akcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczyć może narastająca liczba dzieci dopisujących się każdego dnia na listę. W pierwszym dniu liczba dzieci wynosiła 64 natomiast w ostatnim 156 osób. Były to dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 14 lat. W tym roku do pracy z dziećmi zgłosiło się 18-tu nauczycieli zapewniając dzieciom profesjonalną opiekę. Byli to: Alina Cieśla, Grażyna Gąsior, Jop Bożena, Sylwester Spelak, Marek Kozłowski, Marek Sieniek, Monika Chamera, Renata Wojtasik, Marianna Brzezińska, Agnieszka Cedzyńska, Małgorzata Nietrzpiel, Jolanta Krupa, Klusek Barbara, Maria Zaręba, Kluzek Aneta, Cieślik Anita, Agnieszka Białek, Klefas Ewa, Jakubczyk Małgorzata oraz Ks.proboszcz Szczepan Janas. W niektórych zajęciach uczestniczyli również rodzice z małymi dziećmi ( od 3 do 6 lat).

W każdym dniu dzieci korzystały z wyżywienia ( kiełbaski pieczone przy ogniskach, poczęstunek w stołówce szkolnej lub w restauracji „U Jana” w Rudkach.

Do najbardziej atrakcyjnych form spędzenia czasu wakacyjnego z uwagi na duże zainteresowanie dzieci należą:

  1. Wyjazdy na pływalnię „Rawszczyzna” do Ostrowca Św. ( odbyły się cztery wyjazdy darmowe na basen 20.08.07,21.08.07, 24.08.07 pierwszy kurs i 24.08.07 drugi kurs – lista dzieci i karty wycieczki w załączeniu )

  2. Dwa ogniska w dniu 18.08.07 i 22.08.07 ( pieczenie kiełbasek, konkursy, pląsy i śpiewy– dokumentacja w załączeniu)

  3. Piesza wycieczka do Cząstkowa celem zwiedzania gospodarstwa agroturystycznego w dniu 22.08.07r.

  4. Rajd pieszy po Górach Świętokrzyskich dnia 23.08.07( rajd szlakami partyzantów, trasa: Rudki-Stara Słupia-Nowa Słupia –Wólka Milanowska, Trzcianka-Święty Krzyż-Nowa Słupia-Stara Słupia-Rudki, dokumentacja w załączeniu).

  5. Rajd rowerowy w dniu 1.09.07 trasą: Rudki-Cząstków-Bostów-Chybice-Pawłów- Kałków Godów i tą samą trasą droga powrotna, dok. w załączeniu.

  6. Dodatkową formą pracy z dziećmi były czterogodzinne warsztaty wakacyjne podczas których dzieci mogły miło spędzić czas na zabawach i szkoleniach.

W okresie „Bezpiecznych Wakacji” dzieci zostały przeszkolone w następujących tematach:

1. Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach- phm.Grażyna Gąsior.

2. Zasady bezpieczeństwa w gospodarstwach rolniczych, poznanie maszyn rolniczych i najczęstszych zagrożeń życia i zdrowia spowodowanych przez te maszyny – prowadził szkolenie Stanisław Golmento inspektor PIP Kielce .

4. Hodowla koni . (poza umiejętnościami postępowania z końmi dzieci mogły doznać przyjemności indywidualnej jazdy konnej w stadninie koni państwa Piaseckich – szkolenie przeprowadzili Rafał i Joanna Piaseccy).

5. Warsztaty muzyczne – prowadził nauczyciel muzyki Aleksander Borowiecki

6. Warsztaty teatralne – prowadziła nauczycielka Jop Bożena

7. Warsztaty sportowe – Judo- prowadził nauczyciel Sylwester Spelak

8. Warsztaty plastyczne – prowadzone przez phm. Grażyna Gąsior- w ramach tych zajęć dzieci przygotowały prace plastyczne na konkurs „Żyj bezpiecznie”, którego rozstrzygnięcia i wręczenia nagród dokonał Artur Żmijewski przedstawiciel KRS OE z Kielc w dniu 27.08.07r.

9. Uczestniczący w zajęciach harcerze przygotowywali się do zdobycia sprawności strażackich, które zostały im przyznane i wręczone w dniu 27.08.07r przez z-cę Komendanta Chorągwi Kieleckiej hm. Elżbietę Kubiec.

Przygotowanie wypoczynku letniego dla dzieci nie mogło by się odbyć bez zaangażowania sponsorów i wolontariuszy. W pierwszym rzędzie należy wymienić:

-Kuratorium Oświaty i Wychowania, które przyznało szkole środki z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych na realizację programu „Być dobrym jak chleb” z których część działań była finansowana.

-Wójt Gminy Nowa Słupia – za bezpłatny przewóz dzieci na pływalnię do Ostrowca Św.

-P. Joanna i Rafał Piaseccy – za umożliwienie zwiedzania stadniny koni, pokaz uprzęży konnej, indywidualną przejażdżkę wszystkich dzieci na koniach pod opieką instruktorów i za pokaz jazdy konnej.

-Nauczycielom Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudkach za pracę i opiekę nad dziećmi.

Podsumowanie Bezpiecznych Wakacji.Hm. Elżbieta Kubiec i phm. Grażyna Gąsior wręczają nagrody.

Drużynowa G.Gąsior wraz z Dyr.Aliną Cieśla i harcerkami odbierają

nagrodę w Kielcach za zorganizowanie Bezpiecznych Wakacji.

ROK  2006

Sprawozdanie z realizacji programu 122 Drużyny Harcerskiej im. Św. Brata Alberta przy Szkole Podstawowej w Rudkach za okres od 13.02.2006r. do 17.06.2006r

13.- 14.02.2006 – zorganizowanie biwaku harcerskiego z zakwaterowaniem w szkole w Rudkach ( w tym roku umożliwiłam udział w biwaku dzieciom z klas drugich. Z tej formy wypoczynku skorzystało łącznie 43 uczniów szkoły podstawowej).

25-II-2006r. Udział w uroczystych obchodach 90-leclia Ruch Harcerskiego na Ziemi Starachowickiej.

W programie:

10.00- Msza Św. W Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Starachowicach, ul.Radomska

11.00- Uroczysta Zbiórka Harcerska w Sali widowiskowej SCK,podczas której Drużynowa Grażyna Gąsior została odznaczona medalem „ Zasłużony” dla Hufca ZHP Starachowice.(artykuł w Tygodniku Starachowickim z dn.6.III.06r.)

12.IV.06 – Konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Prezentacja palm odbyła się w Niedzielę Palmową.

W dniach 10 i 11 kwietnia, harcerze odwiedzili osoby chore w naszej parafii, składając im życzenia z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Chorzy otrzymali własnoręcznie zrobione przez dzieci i poświęcone w Niedzielę Palmową palemki.

Życzenia i wręczenie palem dla dyr. i gości zaproszonych podczas apelu wielkanocnego oraz ogłoszenie wyników konkursu na palmę wielkanocną.

Udział w triduum paschalnym.

Harcerze po ½ godziny pełnili wartę przy Grobie Pańskim.

Udział we Mszy Św. rezulekcyjnej o godz.6.oo

17.04.06r.- Artykuł w Tygodniku Starachowickim o konkursie harcerskim „Najpiękniejsza Palma”.

19.IV.06r. Hufcowy Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” Starachowice. Dh.Monika S zajęła I miejsce.

21.IV.06r Chorągwiany Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” Kielce. Dh. Monika S zajęła I miejsce.

6-7.V.06r. w Finale Ogólnopolskiego XIV Harcerskiego Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” w Łodzi. dh. Monika S zajęła II miejsce.

9.V.06r. Harcerska majówka

25.V.06r. Szkolenie z zakresu historii „ AK w walce o niepodległość ”, przeprowadzone przez phm. Annę Skibińską oraz hm.Sylwestra Staniszewskiego. Celem szkolenia było przygotowanie do udziału w zlocie na Wykusie . Zloty odbywają się od 1956r w każdą czerwcową rocznicę śmierci (16.VI.) mjra „Ponurego”. Tradycyjnie odbywa się wówczas, na Wykusie Msza polowa a następnie wieczorne ognisko.

17.06.06 Udział w uroczystościach na Wykusie. Udział wzięło 18 harcerzy, drużynowa i Karolina Kępa jako opiekun. Transport harcerzy zapewnił Wójt Gminy Nowa Słupia.

W ramach „Bezpiecznych wakacji” Drużynowa zorganizowała wyjazd do Łeby na harcerski obóz wypoczynkowy, trwający 22 dni, z którego skorzystało 19 dzieci. Organizatorem obozu był Hufiec ZHP Starachowice. Czternaścioro harcerzy mogło skorzystać z wypoczynku nieodpłatnie, gdyż Gminna Opieka Społeczna w Nowej Słupi pokryła 100% kosztu pobytu tych dzieci na wakacjach.

Obóz harcerski w Łebie sierpień 2006r

 

ROK  2005

 

24.09.2005

Wzięliśmy udział w zlocie drużyn ZHP Hufca Starachowice w ośrodku harcerskim na Lubiance. Łącznie uczestniczyło w zlocie 16 druhen i druhów oraz dwóch opiekunów Grażyna Gąsior i Kępa Karolina. Dzieci uczestniczyły w apelu, zawodach łuczniczych, strzeleckich turnieju drużyn w piłkę nożną. Dodatkową atrakcją była jazda gokartami. Na zakończenie przy ognisku trzech naszych druhów złożyło przed komendantem hufca przyrzeczenie harcerskie.

3-5.2005

W tych dniach całą drużyną odwiedziliśmy następujących chorych w naszej parafii: Janina Sz, p. Ćwik, p. Stąporek, p. Jagiełło, Helena S, Stanisława A, Wanda J, Janina Ś, S. Helena, B. Przemysław, K. Irena, T. Zofia, S. Marianna, P. Władysław i P. Józefa oraz Damian i Iwona G. Harcerze śpiewali chorym pieśni składali życzenia oraz wręczali upominki.

12.10.2005

Harcerze roznieśli 34 zaproszenia na Apel z okazji dnia Nauczyciela dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.

14.10.2005

Przeprowadziliśmy zbiórkę na Fundusz Stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Po komisyjnym otwarciu puszek i przeliczeniu ich zawartości kwota wyniosła 430,90zł, powyższą kwotę 19.09.2005 odebrał Komendant Hufca Starachowice

14-15.10.2005

Przeprowadziliśmy zbiórkę na Fundusz Stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Po komisyjnym otwarciu puszek i przeliczeniu ich zawartości kwota wyniosła 430,90zł, powyższą kwotę 19.09.2005 odebrał Komendant Hufca Starachowice

18.10.2005

Harcerze wykonali dekorację do Apelu z okazji Dnia Papieskiego.

29.10.2005

Odwiedziliśmy groby zmarłych nauczycieli i dzieci naszej szkoły zapalając symboliczne znicze.

10.11.2005

Drużyna wzięła udział z pocztem sztandarowym Hufca ZHP Starachowice w uroczystej Mszy Świętej z okazji 11 listopada.

20.11.2005

Harcerze przeprowadzili kwestę celem dofinansowania żywienia dzieci na stołówce szkolnej. Zbiórka odbyła się przy kościele parafialnym w Rudkach zebrano łącznie 1353,59zł, kwotę tę przekazano dyrekcji szkoły. Pomocy nad opieką dzieci w czasie zbiórki udzieliły Drużynowej: M. Jakubczyk, M. Brzeźińska, A. Kluzek, B. Klusek

21.12.2005

Druhny wzięły udział w II edycji warsztatów (urok świętokrzyskiej choinki) zorganizowanej przez GOK.

21-23.12.2005

W akcji Światło Betlejemskie harcerze odwiedzili zakłady pracy i urzędy składając życzenia i przekazując własnoręcznie wykonane upominki.

22.12.2005

Harcerze przygotowali apel Bożonarodzeniowy, składający się z dwóch przedstawień: Bajki i Jasełek, a na zakończenie zostały wręczone nagrody dzieciom wyróżnionym w konkursie prac Bożonarodzeniowych, który odbył się w trzech kategoriach: 1 – kartki świąteczne, 2 – stroiki świąteczne, 3 – szopki bożonarodzeniowe.

23.12.2005

Druhny i druhowie odwiedzili chorych naszej parafii składając im życzenia wraz z Betlejemskim Światłem Pokoju.

24.12.2005

W Kościele Parafialnym w Rudkach nastąpiło zamknięcie akcji „Zostań Świętym Mikołajem” której uwieńczeniem było wręczenie paczek świątecznych dzieciom najbiedniejszym naszej szkoły. Łącznie otrzymało paczki 38 dzieci. Pomysłodawczynią i organizatorem tej akcji od roku 1999 jest Drużynowa Grażyna Gąsior natomiast sponsorami wszyscy ludzie dobrej woli.

Poprawiony (czwartek, 13 listopada 2014 08:55)